Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel

Professionele vastgoedbeheerders worstelen met nieuwe duurzaamheidsvraagstukken. Plat & Plat neemt hen alle vraagstukken uit handen en biedt volledige ontzorging. Onze specialiteit is duurzaam totaalonderhoud met focus op de technisch moeilijke complexen. Dit verduurzamen wordt uitgewerkt door mensen met praktijkervaring en altijd voorzien van een advies. Van het schouwen tot het voorbereiden en uitvoeren van de integrale onderhoudsplannen: Plat & Plat pakt alles zelfstandig op volgens de Lean werkwijze. Uiteraard met minimale overlast voor bewoners.

Flora- en Faunawet

Sinds 2017 heet deze wet De Wet Natuurbescherming. Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Economische Zaken dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten, is verboden. Deze wet speelt een cruciale rol wanneer Plat & Plat kijkt naar verbeteringen en verduurzaming bij projecten.

Onze duurzame usp's

Plat & Plat gebruikt duurzame verf en streeft naar duurzame logistiek. Voor het beoordelen van grondstoffengebruik hanteren wij de TNS methoden

Wij proberen het gebruik van chemische stoffen waar mogelijk te beperken. Plat & Plat voldoet aan de flora en fauna wet bij de uitvoering van projecten.