Snelle doorlooptijd en hoge bewonerstevredenheid

Plat & Plat wenst niet alleen haar opdrachtgevers, maar zeker ook alle bewoners tevreden te stellen. Bij onderhoud van complexen proberen wij altijd voor zo min mogelijk overlast te zorgen. Zo houden wij bijvoorbeeld enquetes onder bewoners om hun mening te toetsen en om onze dienstverlening verder te kunnen perfectioneren.

De bewoners worden uitgebreid ingelicht over de voorbereidingen, werkzaamheden en tijdsduur waarin deze zullen plaatsvinden. Op deze manier garandeert Plat & Plat een snelle doorlooptijd en hoge bewonerstevredenheid.

Wilt u meer weten?